Logga in
Café Strykjärnet

Bakverk, lättare luncher, internationellt utbud av te, cookies och läsk. Vi har öppet måndag - söndag kl. 11-17.

Café >>

 
Restaurang Laxholmen

Serverar en lunchbuffé med olika rätter, stort salladsbord och efterrätt mån-fre kl.11.14.

Restaurang >>

NYHETSBREV

Skriv in din mailadress och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Aktuella Utställningar

 

FACE THE FACTS

Unga i fängelse berättar

 

NY VANDRINGSUTSTÄLLNING FRÅN ARBETETS MUSEUM
Arbetets museum har under en längre tid haft en tanke om att jobba fram en utställning tillsammans med unga som befinner sig i utanförskap. Tack vare ett samarbete med Kriminalvården, Riksförbundet Attention och med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden har det nu blivit verklighet.

 

BAKGRUND
Avbruten skolgång, mobbning, arbetslöshet, utbrändhet, socialt utanförskap och eko nomiska svårigheter är vanligt bland personer som hamnar i krimi­nalitet. Kriminalvården presenterade 2013 siffror som visade på att många intagna har eller får en ADHD-diagnos under fängelsevistelsen.

I Luleå finns Sveriges enda anstalt för unga mellan 18-21. Där finns plats för nio interner som sitter på korta och längre straff. Alla är killar. Sammanlagt har 13 killar ingått i ett produktionsteam som med stöd från Arbetets museum har jobbat fram utställningen. Vidare har fler unga som sitter i häkten och ungdomsavdelningar på andra anstalter i Sverige bidragit med berättelser till utställningen. Tack vare det finns även tjejers berättelser representerade.

 

INNEHÅLL OCH FORM
Berättelserna skildras i en 3D-utställning som i sju områden belyser ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, synen på sig själva som unga vuxna och vägen till arbete. Det har varit stort fokus på att förmedla känslor kring till exempel vad det egentligen innebär att vara frihetsberövad. Små saker som vi tar för givet utanför kan bli mycket värdefulla när man inte får ha tillgång till dessa. Utställningen ska motverka fördomar och bidra till en större öppenhet kring människor med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar och tidigare dömda för kriminella handlingar. Utställningen ska också ses som ett verktyg för att arbeta med ökad kompetens kring bemötande. Besökarna får också insyn i kriminal vårdarnas dagliga arbete.

 

MÅLGRUPP
Utställningen vänder sig i första hand till ungdomar, från åk 6 på grundskolan till år 3 på gymnasiet. Till utställningen finns ett pedagogiskt material fram­taget som också behandlar olika fokusområden som möjliggör arbete på ett djupare plan – områden som är direkt kopplade till läroplanerna för grund
skola och gymnasium.

 

ERBJUDANDE
Utställning kräver sammanlagt 100 m² och består av fristående moduler som inte är beroende av någon speciell kronologi. All teknik ingår samt transport av utställningen till och från mottagaren. Digitala underlag för affisch, vernissagekort, pressbilder och pressunderlag ingår också.

Ett utarbetat pedagogiskt material som är väl avstämt med läroplanerna för grund- och gymnasieskola samt förslag på hur utställningen kan användas i fortbildningssyfte för verksamhetsgrenar som arbetar med unga i utanförskap medföljer. Vidare kan varje visningsplats efter godkännande få ekonomsikt
stöd för programpunkter kopplade till utställningen. När utställningen visas på Arbetets museum arrangeras en turnékickoff för personal från mottagande visningsplatser. Utställningen är tillgänglig från november 2015.

 

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN SOM VISNINGSPLATS
Mottagaren betalar inget för att disponera utställningen under visnings­ perioden. Däremot förbinder sig mottagaren att arbeta utifrån det koncept som arbetats fram inom projektet. Detta innebär att varje visningsplats under turnén anställer och handleder en ung projektanställd vars lön finansieras av Arvs
fonden. Det ingår även ett handledarbidrag till mottagande visningsplats. Mottagaren förbinder sig också att erbjuda visningar för skola, utbildning och fortbildning för t.ex. skolpersonal, socionomer, poliser m.m. Vidare är det viktigt att visningsplatsen samarbetar med Attention och Kriminalvården i sin region
för gemensamma program och aktiviteter.

 

 

 
    Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping
Telefon: 011-18 98 00 (växel)
Fax: 011-18 22 90
epost: info@arbetetsmuseum.se
Öppet alla dagar 11-17
Tisdagar till 20 (ej kvällsöppet juni-aug)
Fri entré
Museet är stängt: långfredagen, påskafton
midsommarafton, midsommardagen, julafton
och nyårsdagen